№ 1 (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО МЕНЕДЖМЕНТУ

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЮ СУСПІЛЬСТВА PDF
Ярослав Миколайович Мартинишин, Єлена Ярославівна Коваленко 7-24
ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ МЕНЕДЖЕРА ДО УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ PDF
Олена Вікторівна КОСТЮЧЕНКО 25-40
МЕНЕДЖЕР СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СУБ’ЄКТ ІННОВАЦІЙ PDF
Марина Миколаївна Бриль 41-52
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ СФЕРИ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ PDF
Аліна Ігорівна Грушина 53-63
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КОРОЛІВСТВА ШВЕЦІЇ У ПОБУДОВІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ PDF
Оксана Олександрівна Фейчер 64-77

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МЕНЕДЖМЕНТ-ОСВІТИ В УМОВАХ РИНКОВИХ ЗМІН PDF
Валентина Андріївна РУСАВСЬКА, Людмила Вікторівна БАТЧЕНКО, Лілія Олександрівна ГОНЧАР 78-98
ФОРСАЙТ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ НА РІВНІ СІЛЬСЬКИХ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД PDF
Валентина Валентинівна ХРАПКІНА, Юлія Володимирівна МАЙСТРЕНКО 98-110
УПРАВЛІННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИМ ПРОЕКТУВАННЯМ У СЕРЕДОВИЩІ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН УКРАЇНИ PDF
Олена Сергіївна Хлистун, Aнaстaсія Вaлеріївнa БУКАЦЕЛІ 110-123
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Тарас Васильович ГРИГОРЧУК 123-137
ІННОВАЦІЙНІ МАРКЕТИНГОВІ МЕТОДИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ ПОСЛУГ СФЕРИ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ PDF
Олена Юріївна ЗАВАДИНСЬКА 137-149