Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності

«Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності» є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, в якому висвітлюються актуальні проблеми теорії, історії, культури та мистецтва менеджменту соціокультурної діяльності.

Головна мета збірника – компетентне висвітлення актуальних проблем у галузі теорії та практики менеджменту соціокультурної діяльності. Це науковий майданчик для обміну ідеями та думками про тенденції розвитку управління в соціокультурній сфері.

Збірник адресований вченим, експертам, викладачам, аспірантам, студентам, управлінцям-практикам – всім, у чиї наукові, корпоративні та професійні інтереси входять питання менеджменту соціокультурної діяльності.

Засновник – Київський національний університет культури і мистецтв.

Збірник зареєстрований у Міністерстві юстиції України.

Свідоцтво про реєстрацію КВ № 23135-12975Р від 8 лютого 2018 р.

Періодичність: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами).

Головний редактор – професор Мартинишин Ярослав Миколайович.

Адреса редакційної колегії: вул. Є. Коновальця, 36, к. 601, Київ, 01601.

Тел.: +38(098) 895 18 89.

E-mail: biguss@meta.ua

Web: http://sociocultural.pp.ua

ISSN 2616-7573 (Print),

ІSSN 2617-1104 (Online)


Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності